Du blir videresendt til Danceconvention.net sin side for registrering

You will be redirected to Danceconvention.net's registration page

Nivåoversikt
- Nivå 1 (Prosjekt swing/grunnkurs): Er du nybegynner? Da kan du prøve vårt gratis introkurs over 4 timer med lokale instruktører på torsdags og fredags kveld for å lære grunnturene i WCS. 
- Nivå 2 (Nykommer/litt øvet): Du har gjennomført minst ett grunnkurs og kjenner til WCS basics og noen grunnleggende variasjoner. Du har lyst til å forbedre din teknikk og legge til flere variasjoner i dansen din. Du har begynt å danse litt sosialt og har lyst å lære litt mer om teknikk og musikalitet. 
- Nivå 3 (Novise/øvet): Du har gjennomført flere grunn- og litt øvet kurs og er trygg på grunnturene og de vanligste variasjonene. Du kan danse sosialt til langsom, medium og rask musikk og er klar for å utforske mer avansert teknikk, turer og musikalitet.
- Nivå 4 (Viderekomne): Du har danset WCS regelmessig i 2-3 år og har reist på flere helgekurs. Du er komfortabel med variasjoner i turer og med variasjoner i musikk og rytme. Du jobber med å plassere turene dine i musikken og finne din stil i dansen. Du tar instruksjoner lett og har danser mye sosialt. Hvis du konkurrerer har du sannsynligvis konkurransepoeng i WSDC. 
Priser i NOK:
  • Early bird          800 kr  (til 31.10.2021)
  • Normal bird   1000 kr (fra 01.11.2021 til 15.12.2021)
  • Late bird          1200 kr (fra 16.12.2021)
Rabatt.
Studenter og medlemmer av Norges Danseforbunbd Region Nord, får Early Bird pris ved registrering og betaling før 15 desember 2020
Vinnere av konkurransen på fjorårets NLS får gratis inngang - kontakt oss for rabattkode!
Levels:
- Level 1 (Project Swing/Beginner): Are you a beginner? Try our free introduction course for 4 hours with local instructors on Thursday and Friday evening to learn the basics of WCS. 
- Level 2 (Newcomer): You have completed at least one beginner course and know the WCS basics and some basic variations. You want to improve your technique and add more variations to your dance. You have been doing some social dancing, and you want to learn more about technique and musicality. 
- Level 3 (Novice): You have participated in several beginner and improver workshops and feel comfortable with the basic patterns and the most common variations. You can social dance to slow, medium and fast music and feel ready to explore technique that is more advanced, complex variations and musicality 
- Level 4 (Intermediate): You have danced WCS regularly for 2-3 years and been travelling to several WCS events. You are comfortable with pattern variations and with rhythm variations. You work on placing your patterns in the music and finding your style in the dance. You take instructions easily and social dance frequently. If you compete you probably have WSDC points. 
Prices in NOK:
  • Early bird          800 kr  (until 31.10.2021)
  • Normal bird   1000 kr (from 01.11.2021 until 15.12.2021)
  • Late bird          1200 kr (from 16.12.2021 - )

 

Discounts.
Students and members of the Norwegian Dance Association, Region North, get Early Bird Discounts until December 15. 
LOGO NLS.png