Smart Hotel, Tromsø

Det er mulighet til å bestille rom på Smart Hotel i Tromsø.
Vi har tilgang til 20 dobbeltrom og 5 enkeltrom.
Rommene holdes av ut november 2020
Alle bestillinger gjøres av den enkelte og via epost til hotellet.
Det er førstemann til mølla, så vær rask med din reservasjon.
Bestilling:
Epost:         salg.tromso@smarthotel.no
Refarense: Northern Lights Swing 2021
Priser:
Enkeltrom inkludert frokost - kr 1095,- NOK pr natt
Dobbeltrom inkludert frokost - kr 1295,- NOK pr natt
image.jpg
It is possible to book rooms at the Smart Hotel in Tromsø. We have available 20 double rooms and 5 single rooms.
The rooms will be available until November 30.
Alle bookings are made by theindividual and by email to the hotel.
It is first come first served, so be quick with your reservation.
Booking:
Email:         sales.tromso@smarthotel.no
Refarence: Northern Lights Swing 2021
Prices:
Single room including br.fast - NOK 1095, - NOK per night
Double room including br.fast - NOK 1295, - NOK per night
440548_13041821420011973207.jpg