top of page

Smart Hotel, Tromsø

Det er mulighet til å bestille rom på Smart Hotel i Tromsø.
Vi har tilgang til 20 dobbeltrom og 5 enkeltrom.
Rommene holdes av ut 10. januar 2023
Alle bestillinger gjøres av den enkelte og via epost til hotellet.
Det er førstemann til mølla, så vær rask med din reservasjon.

Bestilling:
Epost:         salg.tromso@smarthotel.no
Refarense: Northern Lights Swing 2023

Priser:
Enkeltrom inkludert frokost - kr 795,- NOK pr natt
Dobbeltrom inkludert frokost - kr 895,- NOK pr natt

 
It is possible to book rooms at the Smart Hotel in Tromsø. We have available 20 double rooms and 5 single rooms.
The rooms will be available until January 10. 2023.
Alle bookings are made by theindividual and by email to the hotel.
It is first come first served, so be quick with your reservation.

Booking:
Email:         sales.tromso@smarthotel.no
Refarence: Northern Lights Swing 2023


Prices:
Single room including br.fast - NOK 795, - NOK per night
Double room including br.fast - NOK 895, - NOK per night
223045873.jpg
image.jpg
440548_13041821420011973207.jpg
bottom of page